Polityka rachunkowości 2017 dla instytucji kultury z komentarzem

Budując zakładowy plan kont, należy pamiętać o trzech bardzo istotnych przepisach ustawy o rachunkowości. Muszą one być zawsze wzięte pod uwagę przy planowaniu technicznych rozwiązań księgowych. Znajdziesz je w tej książce.
Zarówno państwowe W jaki sposób i samorządowe instytucje kultury są zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych. Nie mają one jednak obowiązku stosowania regulacji rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości a także planów kont. Nie są one, bowiem wymienione w katalogu podmiotów, które muszą stosować te przepisy. Jednak ze względu na sprawozdawczość budżetową można niektóre z rozwiązań wprowadzić. Oto praktyczne wskazówki, które Państwu w tym pomogą.