Polityka rachunkowości 2014 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych

Najbardziej aktualna stanowisko na rynku. zawiera najświeższe zmiany w prawie. W praktyczny sposób omawia aktualne normy ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegółowa analiza przykładów różnych zapisów zdarzeń i operacji gospodarczych ujawnia odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej i wykonywanie codziennych obowiązków.