Polityka rachunkowości 2014 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych

Najbardziej aktualna stanowisko na rynku. zawiera najświeższe zmiany w prawie. W konkretny sposób omawia aktualne normy ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegółowa analiza przykładów przeróżnych zapisów zdarzeń i operacji gospodarczych udostępnia odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej i wykonywanie codziennych obowiązków.