Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości - Polityka rachunkowości

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046233 Wydanie 2018

Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityk ...

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043904 Wydanie 2018

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst książki Dokumentacja zasad polityki ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2018
Polityka rachunkowości 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281010 Wydanie 2017

Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunkowośc ...

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043621 Wydanie 2017

Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunko ...

Zobacz Polityka rachunkowości najczęstsze błędy
Polityka rachunkowości najczęstsze błędy

Infor Isbn 9788365887832 Wydanie 2017

Miesięczny przegląd nowości ? Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont ? Wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 – UWAGA NOWE WYJAŚNIENIE! ? Zmian ...

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042846 Wydanie 2016

Publikacja przygotowana według stanu prawnego na styczeń 2016 roku uwzględnia nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326960468 Wydanie 2017

Polityka rachunkowości 2017 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegó ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych
Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326960475 Wydanie 2017

Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki organizacji pozarz ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2017 dla instytucji kultury z komentarzem
Polityka rachunkowości 2017 dla instytucji kultury z komentarzem

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326962448 Wydanie 2017

Budując zakładowy plan kont, należy pamiętać o trzech bardzo istotnych przepisach ustawy o rachunkowości. Muszą one być zawsze wzięte pod uwagę przy planowaniu technicznych rozwiązań księgowych. Znajdziesz je w tej książce.Zarówno pa ...

Zobacz Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych
Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326969249 Wydanie 2018

Polityka rachunkowości na 2018 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowoś ...