Podzielona płatność w pytaniach i odpowiedziach

Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności zostanie wprowadzona do polskiego systemu prawnego z 1.07.2018 r. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób:

1) zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast

2) pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.

Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.
Mechanizm podzielonej płatności:
-
- jest uważany za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym,
- umożliwia organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT,
- utrudnia lub wręcz uniemożliwia, powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji,
- zapewni lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i utrudni wyprowadzanie pieniędzy za granicę.

W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania:
-
- Czy bank będzie wysyłał osobny wyciąg bankowy z konta VAT?
- Czy środki na rachunku bankowym VAT będą oprocentowane?
- Kto założy podatnikowi rachunek VAT? Czy to sam podatnik ma założyć dodatkowe konto?
- Czy banki obsługujące rachunki firmowe, wszystkim firmom i przedsiębiorcom założą automatycznie dodatkowe rachunki do podzielonej płatności?
- Czy naczelnik urzędu skarbowego będzie miał całkowitą uznaniowość w udzielaniu zgody na przelanie kwoty na wniosek podatnika z jego konta VAT na konto bieżące?
- Czy rachunki VAT musi zgłosić do Urzędu Skarbowego podatnik?
- Czy przy płatnością kartą płatniczą będzie możliwy przelew na rachunek VAT?
- Czy przy zwrocie VAT będzie można złożyć dwa wnioski na raz: zwrot na konto VAT i jednocześnie zwrot na rachunek bankowy?
- Czy w przypadku, gdy kara umowna przy kompensacie przewyższa wysokość faktury można zapłacić podzieloną płatnością? Co z podatkiem od towarów i usług?
- Czy będąc podatnikiem VAT można się nie zgodzić na otrzymanie płatności w formie podzielonej płatności?
- Czy osoby fizyczne opłacające faktury za media będą mogły korzystać z podzielonej płatności?
- Czy mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie tylko do płatności podmiotom krajowym w złotych polskich?
- Czy można przelewać środki z rachunku VAT między bankami w ramach rachunków VAT mając rachunki w kilku bankach?
- Czy split payment dotyczy wyłącznie płatności do poziomu danej faktury?
- W jaki sposób dokonać zapłaty za krajową fakturę walutową w EUR mając wykazaną kwotę VAT w PLN?
- Czy jeśli przelew zostanie wykonany z ROR a moja firma ma split payment, to przelew powróci?
- Co w przypadku faktur za paliwo, gdy mam prawo do odliczenia tylko połowy VAT? Czy w podzielonej płatności powinno znaleźć się 100% VAT?
- Jak dokonywać podzielonej płatności, jeśli spółka dla danych zakupów stosuje współczynnik proporcji i odlicza np. 90% VAT z faktury?
- Jak regulować płatności za faktury PRO-FORMA (które często opiewają na 100% należności i w istocie stanowią zaliczkę)?
- Czy ramach podzielonej płatności będzie można potrącić korektę do faktury?
- Co w sytuacji, gdy kontrahent będzie płacił fakturę w ratach? Jak dokonać takich płatności za pomocą split payment?
- Czy można być biernym właścicielem rachunku VAT – tzn. czy można przyjmować od odbiorców płatności split payment, natomiast dostawcom płacić tylko z rachunku bieżącego. Czy można zebraną kwotą na koncie VAT płacić tylko za zobowiązania podatkowe wynikające z deklaracji VAT-7?
- Komu opłaca się korzystać z podzielonej płatności?
- Czy wskazane jest księgowanie na koncie kontrahenta faktury (zakupu i sprzedaży) w rozbiciu na kwoty netto i VAT?