Podatki ujednolicone przepisy Legis

Stan prawny 1 października 2018 roku
Cena 72.75 zł Katalogowa 93,45 zł

Książka o podatkach na 2018 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:

- 1. Ordynacja podatkowa
- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy
- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych
- 5. VAT
- 6. Akcyza
- 7. Rachunkowość
- 8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
- 9. Prawo przedsiębiorców
- 10. Swoboda działalności gospodarczej

Książka Podatki 2018 ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
- Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od W jaki sposób zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona.
Stan prawny 1 października 2018 roku