Podatki 2018 Legis stan prawny 2 stycznia 2018 roku

Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:
- 1. Ordynacja podatkowa
- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019
- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy
- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 2019
- 5. VAT
- 6. Akcyza
- 7. Rachunkowość
- 8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
- 9. Administracja skarbowa
- 10. Swoboda działalności gospodarczej

GRATIS Płyta CD, na której m.in.: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska Klasyfikacja Działalności, Finanse publiczne, Doradztwo podatkowe, Cło, Biegli rewidenci, Zamówienia publiczne, Prawo dewizowe, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Podatek tonażowy, Podatek leśny, Podatek rolny, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks karny skarbowy, Gry hazardowe.
Książka ma czytelny i przejrzysty układ.

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od W jaki sposób zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona