Podatki 2018 cz. 2 zmiany w przepisach PIT, CIT, VAT

W książce zostały omówione zmiany w podatkach na rok 2018: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) , zryczałtowany podatek dochodowy (ryczałt), podatek akcyzowy, podatki i opłaty lokalne , projektowane zmiany

W książce zostały omówione zmiany w podatkach na rok 2018:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
- Zryczałtowany podatek dochodowy (ryczałt)
- Podatek akcyzowy
- Podatki i opłaty lokalne
- Projektowane zmiany