Podatki 2017 Beck

Przepisy podatkowe na 2017 rok

Nie przegap ważnych zmian w prawie podatkowym w 2017 roku. Bestsellerowy zbiór wydawnictwa Beck aktualnych aktów prawnych wraz z dostępem online gratis.

Stan prawny: czerwiec 2017 r. Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

- Ordynację podatkową,
- ustawę o kontroli skarbowej,
- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- ustawę o podatku od towarów i usług
- ustawę o podatku akcyzowym,
- ustawę o podatku od spadków i darowizn,
- ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ustawę o opłacie skarbowej,
- ustawę o podatkach lokalnych,
- ustawę o podatku tonażowym,
- ustawę o doradztwie podatkowym
- ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
- a także rozporządzenia wykonawcze.

W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze.

Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu

Darmowy dostęp do aktów prawnych online. Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje opcja bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!