Podatki 2019

W książkach odnajdziesz ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2019, ustawę o kontroli skarbowej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok. Książki z prawa podatkowego przeznaczone dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji, przedsiębiorców

Podatki 2017 - Podatki 2019 Beck zbiór podatkowych aktów prawnych

Zobacz Podatki 2019 Beck
Podatki 2019 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582438 Wydanie 2019

Planowany termin wydania 31 stycznia 2019. W książce o podatkach zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- usta ...

Zobacz Meritum Podatki 2019
Meritum Podatki 2019

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603485 Wydanie 2019

Praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego. 17 wydanie wyjątkowego Maritum o podatkach w 2019 roku na rynku wydawniczym publikacji! W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od pows ...

Zobacz Samochód w działalności gospodarczej
Samochód w działalności gospodarczej

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046417 Wydanie 2019

W książce Samochód w działalności gospodarczej znajdziesz kompleksowe omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej – podatkiem PIT, CIT, VAT oraz podatkiem od środków transport ...

Zobacz Podatki 2019 ustawy
Podatki 2019 ustawy

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604246 Wydanie 2019

Podatki 2019 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług i Ordynacja podatkowa na 2019 rok. ...

Zobacz Podatki 2019 z komentarzem Crido Taxand
Podatki 2019 z komentarzem Crido Taxand

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604307 Wydanie 2019

Podatki 2019 z komentarzem Crido Taxand. Kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami. ...

Zobacz Zmiany w podatkach i księgowości 2018
Zmiany w podatkach i księgowości 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285803 Wydanie 2018

Zmiany w podatkach i księgowości 2018. Podatki, rachunkowość, ZUS, PFRONLiczba projektów zmian ustaw podatkowych, które pojawiły się w końcówce 2017 r. (i nadal się pojawia) na stronach Rządowego Centrum Legislacji zaskoczyła wielu przed ...

Zobacz Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny
Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286220 Wydanie 2018

W komentarzu do kontroli podatkowej omówiono zagadnienia związane z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.). Książka zosta ...

Zobacz Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach
Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289405 Wydanie 2018

Mechanizm podzielonej płatności, określany również skrótem MPP lub angielską nazwą split payment, został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie przepisów ustawy z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usł ...

Zobacz Instrukcje księgowe i podatkowe 2018
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285834 Wydanie 2018

W 2018 roku weszło w życie szereg zmian, wpływających na konieczność odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach. Wprowadzają one konieczność wprowadzenia m.in. następujących instrukcji:- Zmiany w zakresie ...

Zobacz Granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych
Granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych

Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Isbn 9788365287618 Wydanie 2018

Niniejszą książkę poświęcono omówieniu prawnych granic optymalizacji podatkowej przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Autor analizuje w niej czy przepisy obowiązujące przed 15 lipca 2016 r. ograniczały w jakiś ...