Podatki 2018

W książkach odnajdziesz ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2018, ustawę o kontroli skarbowej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok. Książki z prawa podatkowego przeznaczone dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji, przedsiębiorców

Podatki 2017 - Podatki 2018 Beck zbiór podatkowych aktów prawnych

Zobacz PIT-y i ulgi podatkowe 2018
PIT-y i ulgi podatkowe 2018

Infor Isbn 9788365887894 Wydanie 2019

Komplet informacji, jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2018 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych. Publikacja składa się z instrukcji:- prawidłowego sporządzania PIT-8C, PIT-11 przez płatników,- poprawnego wypełniania PIT-28, PIT- ...

Zobacz Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581615 Wydanie 2018

Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego ...

Zobacz Granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych
Granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych

Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Isbn 9788365287618 Wydanie 2018

Niniejszą książkę poświęcono omówieniu prawnych granic optymalizacji podatkowej przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Autor analizuje w niej czy przepisy obowiązujące przed 15 lipca 2016 r. ograniczały w jakiś ...

Zobacz Opodatkowanie akcji marketingowych
Opodatkowanie akcji marketingowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248983 Wydanie 2018

Książka ma formę przewodnika kompleksowo przedstawiającego najważniejsze zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się krajowe oraz zagraniczne podmioty prowadzące działalność marketingową na polskim rynku. W publikacji omówiono m.in.: ...

Zobacz Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT
Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381072960 Wydanie 2017

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządowej, księgowych, pracowników działów sprzedaży, menedżerów i przedsiębiorców, a ta ...

Zobacz Split Payment 2018
Split Payment 2018

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326977336 Wydanie 2018

Istotą mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, zaś pozo ...

Zobacz Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce
Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248310 Wydanie 2018

W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej. Przedstawiono w niej zasady opodatkowania doch ...

Zobacz Mechanizm podzielonej płatności (split payment)
Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248440 Wydanie 2018

Mechanizm podzielonej płatności stanowi niemałą rewolucję na gruncie polskiego prawa finansowego. I jak to z rewolucjami zazwyczaj bywa, może zburzyć zastany ład i porządek w różnych aspektach życia gospodarczego. W publikacji znajdziesz ...

Zobacz Podatki 2018 Legis stan prawny 2 stycznia 2018 roku
Podatki 2018 Legis stan prawny 2 stycznia 2018 roku

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467317 Wydanie 2018

Publikacja o podatkach na 2018 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa\r\n- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy - 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 2018 - 5. VA ...

Zobacz Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian
Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287074 Wydanie 2018

We współczesnych systemach prawnych problematyka opodatkowania działalności rolniczej zaliczana jest do grupy wyjątkowo skomplikowanych zagadnień merytorycznych. Wynika to przede wszystkim z samej istoty tego rodzaju działalności. Dodatkowo n ...