Podatki 2019

W książkach odnajdziesz ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2019, ustawę o kontroli skarbowej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok. Książki z prawa podatkowego przeznaczone dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji, przedsiębiorców

Podatki 2017 - Podatki 2019 Beck zbiór podatkowych aktów prawnych

Zobacz Leasing w praktyce
Leasing w praktyce

Infor Biznes Isbn 9788381375245 Wydanie 2019

Leasing jest obecnie jedną z najbardziej powszechnych form finansowania działalności wielu firm. Umożliwia korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z konkretnych środków bez konieczności ich zakupu. Stale rosnąca pop ...

Zobacz Zasady opodatkowania
Zasady opodatkowania

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602846 Wydanie 2019

Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego. Pierwsze opracowanie tematu podatkowych aspektów crowdfundingu. ...

Zobacz Podatki 2016 komentarz do zmian
Podatki 2016 komentarz do zmian

Wydawnictwo Legis Isbn 9788362370962 Wydanie 2019

Publikacja podzielona jest na 2 główne działy A. Komentarz do zmian - zmiany podatkowe - ordynacja podatkowa 2019 - zmiany podatkowe PIT i CIT 2019: exit tax, stawka preferencyjna, zmiany w dok. transferowej, zaliczki, podatek od budynków. - zmia ...

Zobacz Samochód w działalności gospodarczej
Samochód w działalności gospodarczej

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046417 Wydanie 2019

W książce Samochód w działalności gospodarczej znajdziesz kompleksowe omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej – podatkiem PIT, CIT, VAT oraz podatkiem od środków transport ...

Zobacz Koszty 2016 po zmianach
Koszty 2016 po zmianach

Infor Isbn 9788381374828 Wydanie 2019

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poni ...

Zobacz Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2017 roku
Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2017 roku

Wydawnictwo Podatkowe Gofin Isbn 9788366189201 Wydanie 2019

Książka zawiera zbiór ujednoliconych przepisów prawnych na 2019 rok wraz z przepisami wykonawczymi w podziale na 3 części tematyczne: 1. Podatki i inne należności budżetowe: - Ordynacja podatkowa; - Podatek dochodowy od osób prawnych; - Pod ...

Zobacz Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne

Infor Isbn 9788381374620 Wydanie 2019

Komentarz jest najbardziej aktualnym na rynku i praktycznym komentarzem do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie w 2019 r. Autor komentarz ...

Zobacz Podatki 2019 z komentarzem Crido Taxand
Podatki 2019 z komentarzem Crido Taxand

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604307 Wydanie 2019

Podatki 2019 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez doradców podatkowych z Crido. Publikacja zawiera:71 aktu ...

Zobacz Zmiany w podatkach i księgowości 2018
Zmiany w podatkach i księgowości 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584616 Wydanie 2019

Kolejne wydanie książki omawiającej konsekwencje wejścia w życie zmian w podatkach, rachunkowości, PFRON, kadrach oraz ZUS na 2019 rok ...

Zobacz Meritum Podatki 2019
Meritum Podatki 2019

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603485 Wydanie 2019

Praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego. 17 wydanie wyjątkowego Maritum o podatkach w 2019 roku na rynku wydawniczym publikacji! W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od pows ...