Podatki 2018

W książkach odnajdziesz ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2018, ustawę o kontroli skarbowej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok. Książki z prawa podatkowego przeznaczone dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji, przedsiębiorców

Podatki 2017 - Podatki 2018 Beck zbiór podatkowych aktów prawnych

Zobacz Koszty w działalności gospodarczej 2018
Koszty w działalności gospodarczej 2018

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280694 Wydanie 20178

Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2018, to pozycja, dzięki której z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów występujących w praktyce. Wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z podatkowymi kosztami pro ...

Zobacz Podatki 2018 Beck
Podatki 2018 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282154 Wydanie 2018

Planowany termin wydania książki o podatkach na 2018 rok to 31 stycznia 2018W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbio ...

Zobacz Odwrotne obciążenie jako mechanizm opodatkowania VAT usług wewnątrzunijnych
Odwrotne obciążenie jako mechanizm opodatkowania VAT usług wewnątrzunijnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280747 Wydanie 2017

Niniejsza publikacja kompleksowo analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) w opodatkowaniu VAT usług wewnątrzunijnych świadczonych dla podatników – w świetle przepisów Unii Europejskiej oraz pańs ...

Zobacz Co grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w 2017 r
Co grozi podatnikom za błędy w rozliczeniu VAT w 2017 r

Infor Isbn 9788365789433 Wydanie 2017

Od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Może ono wynieść 20, 30 a nawet 100 procent zaniżenia zobowiązania w VAT. Zmodyf ...

Zobacz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043546 Wydanie 2017

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń związanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, zwięks ...

Zobacz Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk
Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381072526 Wydanie 2017

Książka z prawa podatkowego przeznaczona jest dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji oraz przedsiębiorców. Zainteresuje również przedstawici ...

Zobacz Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz
Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078191 Wydanie 2017

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowanie stanowiska ...

Zobacz Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077576 Wydanie 2017

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r., analizując szczegółowo przepisy ustawy z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o po ...

Zobacz Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego
Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326433375 Wydanie 2014

Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, prawników, bankowców, jak też pracowników instytucji związanych systemowo z działalnością na rynku finansowym banku centralnego, ministerstwa finansów, instytucji gwarantowania depozyt ...

Zobacz Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280519 Wydanie 2017

Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.:- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowan ...