Podatki 2018

W książkach odnajdziesz ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2018, ustawę o kontroli skarbowej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok. Książki z prawa podatkowego przeznaczone dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji, przedsiębiorców

Podatki 2017 - Podatki 2018 Beck zbiór podatkowych aktów prawnych

Zobacz Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian
Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287074 Wydanie 2018

We współczesnych systemach prawnych problematyka opodatkowania działalności rolniczej zaliczana jest do grupy wyjątkowo skomplikowanych zagadnień merytorycznych. Wynika to przede wszystkim z samej istoty tego rodzaju działalności. Dodatkowo n ...

Zobacz Instrukcje księgowe i podatkowe 2018
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285834 Wydanie 2018

W 2018 roku weszło w życie szereg zmian, wpływających na konieczność odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach. Wprowadzają one konieczność wprowadzenia m.in. następujących instrukcji:- Zmiany w zakresie ...

Zobacz Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim
Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim

Difin Isbn 9788380856660 Wydanie 2018

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do najbardziej aktualnych i dynamicznie zmieniających się zagadnień prawnych. Nowe, uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji obejmuje sposoby unikania opodatkowania oraz najnowsze zmiany ...

Zobacz Wierzytelności w podatkach
Wierzytelności w podatkach

Infor Biznes Isbn 9788365986436 Wydanie 2018

Książka adresowana jest do przedsiębiorców, do księgowych w firmach oraz w biurach rachunkowych, którzy zajmując się rozliczeniami podatkowymi mają do czynienia z opóźnieniami płatniczymi kontrahentów ale nie tylko. W publikacji zostały ...

Zobacz Podatki 2018 Beck
Podatki 2018 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287883 Wydanie 2018

W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze. Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracownik ...

Zobacz Meritum Podatki 2018
Meritum Podatki 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242929 Wydanie 2018

W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po od ...

Zobacz Przedawnienie w prawie podatkowym
Przedawnienie w prawie podatkowym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286688 Wydanie 2018

Prezentowana publikacja to kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przedawnieniem w prawie podatkowym. Dla dogłębnego zrozumienia omawianej instytucji w publikacji przedstawiono także jak rozwijała się na przestrzeni lat oraz zasady jej ...

Zobacz Podzielona płatność w pytaniach i odpowiedziach
Podzielona płatność w pytaniach i odpowiedziach

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248105 Wydanie 2018

Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności zostanie wprowadzona do polskiego systemu prawnego z 1.07.2018 r. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób: 1) ...

Zobacz Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand
Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381244220 Wydanie 2018

Podatki 2018 z komentarzem Crido Taxand to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez doradców podatkowych z Crido Taxand. Publikacja z ...

Zobacz Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381244985 Wydanie 2018

Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców i ich pełnomocników: doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje również sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów, a także pracowników organów administracji rząd ...