Podatki 2018

W książkach odnajdziesz ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2018, ustawę o kontroli skarbowej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok. Książki z prawa podatkowego przeznaczone dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji, przedsiębiorców

Podatki 2017 - Podatki 2018 Beck zbiór podatkowych aktów prawnych

Zobacz Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny
Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286220 Wydanie 2018

Książka Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 ...

Zobacz Granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych
Granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych

Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Isbn 9788365287618 Wydanie 2018

Niniejszą książkę poświęcono omówieniu prawnych granic optymalizacji podatkowej przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Autor analizuje w niej czy przepisy obowiązujące przed 15 lipca 2016 r. ograniczały w jakiś ...

Zobacz Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT
Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381072960 Wydanie 2017

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządowej, księgowych, pracowników działów sprzedaży, menedżerów i przedsiębiorców, a ta ...

Zobacz Opodatkowanie akcji marketingowych
Opodatkowanie akcji marketingowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248983 Wydanie 2018

Przewodnik kompleksowo przedstawiający najważniejsze zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się krajowe oraz zagraniczne podmioty prowadzące działalność marketingową na polskim rynku. ...

Zobacz Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych
Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247863 Wydanie 2018

Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego. W publikacji znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem ...

Zobacz Split Payment 2018
Split Payment 2018

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326977336 Wydanie 2018

Istotą mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, zaś pozo ...

Zobacz Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce
Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248310 Wydanie 2018

W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej. Przedstawiono w niej zasady opodatkowania doch ...

Zobacz Mechanizm podzielonej płatności (split payment)
Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248440 Wydanie 2018

Mechanizm podzielonej płatności stanowi niemałą rewolucję na gruncie polskiego prawa finansowego. I jak to z rewolucjami zazwyczaj bywa, może zburzyć zastany ład i porządek w różnych aspektach życia gospodarczego. W publikacji znajdziesz ...

Zobacz Podatki ujednolicone przepisy Legis
Podatki ujednolicone przepisy Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467393 Wydanie 2018

Książka o podatkach na 2018 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT- 6. Akcyza- 7 ...

Zobacz Podatki 2018 Legis stan prawny 2 stycznia 2018 roku
Podatki 2018 Legis stan prawny 2 stycznia 2018 roku

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467317 Wydanie 2018

Publikacja o podatkach na 2018 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa\r\n- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy - 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 2018 - 5. VA ...