Podatki 2017

W książkach odnajdziesz ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2017, ustawę o kontroli skarbowej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok. Książki z prawa podatkowego przeznaczone dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji, przedsiębiorców

Podatki 2017 - Podatki 2017 Beck zbiór podatkowych aktów prawnych

Zobacz Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk
Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381072526 Wydanie 2017

Książka z prawa podatkowego przeznaczona jest dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji oraz przedsiębiorców. Zainteresuje również przedstawici ...

Zobacz Podatki 2017 Legis stan prawny 3 października 2017 roku
Podatki 2017 Legis stan prawny 3 października 2017 roku

Wydawnictwo Legis Isbn 9788362370922 Wydanie 2017

Książka wyd. Legis ujednolicone przepisy podatkowe na 2017 rok zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku 2017. Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów: 1. Ordynacja pod ...

Zobacz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043720 Wydanie 2017

Ponad 1000 stron. Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowo ...

Zobacz Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz
Orzecznictwo w sprawach podatkowych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078191 Wydanie 2017

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Celem książki Orzecznictwo w sprawach podatkowych jest zaprezentowanie stanowiska ...

Zobacz Transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne w VAT praktyczne wyjaśnienia ekspertów
Transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne w VAT praktyczne wyjaśnienia ekspertów

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326948831 Wydanie 2016

Oprócz sprzedaży krajowej polscy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości wykonują również transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne, które nakładają na nich obowiązek rozliczenia VAT. Chodzi tutaj o eksport towarów i usług, wew ...

Zobacz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043546 Wydanie 2017

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń związanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, zwięks ...

Zobacz Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077576 Wydanie 2017

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r., analizując szczegółowo przepisy ustawy z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o po ...

Zobacz Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego
Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326433375 Wydanie 2014

Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, prawników, bankowców, jak też pracowników instytucji związanych systemowo z działalnością na rynku finansowym banku centralnego, ministerstwa finansów, instytucji gwarantowania depozyt ...

Zobacz Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280519 Wydanie 2017

Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.:- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowan ...

Zobacz Instrukcje księgowe i podatkowe 2017
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594763 Wydanie 2017

Książka omawia szereg praktyk, które w ostatnich latach zyskują coraz większe zastosowanie w życiu przedsiębiorstw (w tym: odwrotne obciążenie VAT, obrót towarami używanymi, sprzedaż zagraniczna). Uwzględnia przy tym najnowsze zmiany w p ...