Podatki 2018

W książkach odnajdziesz ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2018, ustawę o kontroli skarbowej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok. Książki z prawa podatkowego przeznaczone dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji, przedsiębiorców

Podatki 2017 - Podatki 2018 Beck zbiór podatkowych aktów prawnych

Zobacz Granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych
Granice optymalizacji podatkowej w zakresie podatków dochodowych

Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Isbn 9788365287618 Wydanie 2018

Niniejszą książkę poświęcono omówieniu prawnych granic optymalizacji podatkowej przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Autor analizuje w niej czy przepisy obowiązujące przed 15 lipca 2016 r. ograniczały w jakiś ...

Zobacz Meritum Podatki 2019
Meritum Podatki 2019

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603485 Wydanie 2019

Praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego. 17 wydanie wyjątkowego Maritum o podatkach w 2019 roku na rynku wydawniczym publikacji! W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od pows ...

Zobacz Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych
Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247863 Wydanie 2018

Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego. W publikacji znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem ...

Zobacz Podatki ujednolicone przepisy Legis
Podatki ujednolicone przepisy Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467393 Wydanie 2018

Książka o podatkach na 2018 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT- 6. Akcyza- 7 ...

Zobacz Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248396 Wydanie 2018

Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego jest ks ...

Zobacz Jurysdykcja podatkowa w cyberprzestrzeni
Jurysdykcja podatkowa w cyberprzestrzeni

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248211 Wydanie 2018

Rozważania zawarte w monografii skupiają się na współczesnym rozumieniu znaczenia i zakresu jurysdykcji podatkowej państwa. ...

Zobacz Opodatkowanie usług niematerialnych
Opodatkowanie usług niematerialnych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046165 Wydanie 2018

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez korzystania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich część ma charakter niematerialny. Czy wiesz, że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutk ...

Zobacz Split Payment
Split Payment

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788378068464 Wydanie 2019

dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jest to zupełnie nowa instytucja, która może sprawiać pewne problemy, a dotyczy praktycznie wszystkich podatników VAT. Z publ ...

Zobacz Podatki 2019 Beck
Podatki 2019 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287811 Wydanie 2019

Planowany termin wydania 31 stycznia 2019. W książce o podatkach zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- usta ...

Zobacz Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach
Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289405 Wydanie 2018

Mechanizm podzielonej płatności, określany również skrótem MPP lub angielską nazwą split payment, został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie przepisów ustawy z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usł ...