Podatki 2017

W książkach odnajdziesz ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2017, ustawę o kontroli skarbowej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok. Książki z prawa podatkowego przeznaczone dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji, przedsiębiorców

Podatki 2017 - Podatki 2017 Beck zbiór podatkowych aktów prawnych

Zobacz Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów 2017
Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów 2017

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043270 Wydanie 2017

Książka PKPiR przygotowana według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2017 roku uwzględnia zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym m.in.: nowy w ...

Zobacz Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce Sałdyka

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280519 Wydanie 2017

Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.:- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowan ...

Zobacz Instrukcje księgowe i podatkowe 2017
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594763 Wydanie 2017

Książka omawia szereg praktyk, które w ostatnich latach zyskują coraz większe zastosowanie w życiu przedsiębiorstw (w tym: odwrotne obciążenie VAT, obrót towarami używanymi, sprzedaż zagraniczna). Uwzględnia przy tym najnowsze zmiany w p ...

Zobacz Odwrotne obciążenie w budownictwie
Odwrotne obciążenie w budownictwie

ODDK Isbn 9788378043676 Wydanie 2017

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2024) od 1 stycznia 2017 r. poszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Us ...

Zobacz Opodatkowanie usług niematerialnych
Opodatkowanie usług niematerialnych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043669 Wydanie 2017

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez korzystania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich część ma charakter niematerialny.Czy wiesz, że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutko ...

Zobacz Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077576 Wydanie 2017

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r., analizując szczegółowo przepisy ustawy z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o po ...

Zobacz Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2017
Transakcje wewnątrzwspólnotowe eksport import 2017

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280731 Wydanie 2017

Książka z serii opodatkowanie zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych oraz aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych. ...

Zobacz Podatki 2017 Beck
Podatki 2017 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597252 Wydanie 2017

Stan prawny: czerwiec 2017 r. Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i ...

Zobacz Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów
Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043546 Wydanie 2017

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń związanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, zwięks ...

Zobacz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043720 Wydanie 2017

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich przepisów prawa. W obecnej dobie trudno być ...