Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2016

Premiera: Luty 2019 roku

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2019 rok autorstwa wybitnych specjalistów i doświadczonych praktyków w dziedzinie prawa podatkowego stanowi szczegółowe i całościowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki. Kolejne, 3. wydanie Komentarza wzbogacone zostało o najnowsze orzecznictwo powstałe na tle stosowania przepisów podatkowych a także zawiera liczne odniesienia do aktualnych interpretacji organów podatkowych. Komentarz opatrzono przykładami, które pomagają zrozumieć skomplikowaną konstrukcję i rozwiązania stosowane w zakresie analizowanego podatku. Księgarnia poleca książkę wyd. Beck Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019