Podatek dochodowy od osób prawnych

Komentarz

Wznowione wydanie klasycznego komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opracowanego przez sędziów NSA. Podatek dochodowy od osób prawnych zawiera szerokie komentarze do poszczególnych przepisów ustawy, z uwzględnieniem zmian, które mają obowiązywać od 2010 rok, W jaki sposób również najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych kształtującego praktykę podatkową, w tym w zakresie prawidłowego kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, preferencyjnych zasad amortyzacji środków trwałych, czy korzystnego rozliczania różnic kursowych.