Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii a także finansów i rachunkowości. Tematyka poruszana w książki w dokładny sposób przedstawia zakres podmiotowy oraz przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych, w tym dokładnej analizie poddane zostały zagadnienia opodatkowania zysków kapitałowych. Autorka kolejno omawia dochody zwolnione z opodatkowania, pojęcie oraz rodzaje kosztów uzyskania przychodów wraz z wyłączeniami. Analizie poddane zostały zasady i metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych uzupełnia, zamieszczony na końcu podręcznika i przyporządkowany do poszczególnych rozdziałów, zbiór wybranych orzeczeń sądowych.