Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
Cena 42.79 zł Katalogowa 51 zł

W książce uwzględniono wszystkie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość opracowano zgodnie z przepisami podatkowymi odnoszącymi się do roku podatkowego 2018.
W książce omówiono zmiany w ustawie i w przepisach wykonawczych dotyczących:
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych,
- karty podatkowej
- amortyzacji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
- podatku od towarów i usług VAT.
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku