Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 roku

W książce uwzględniono wszystkie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość opracowano zgodnie z przepisami podatkowymi odnoszącymi się do roku podatkowego 2017.
W książce omówiono zmiany w ustawie i w przepisach wykonawczych dotyczących:
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych,
- karty podatkowej
- amortyzacji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
- podatku od towarów i usług VAT.

W 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o pdof, wprowadzające inną skalę podatkową oraz kwoty wolne od podatku w czterech wariantach, a także sposoby obliczeń zaliczek na poczet podatku. Utrzymano niezmiennie stawki kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Podwyższono również wynagrodzenie minimalne do kwoty 2000 zł.
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 roku