Podatek dochodowy - Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2018 komentarz Unimex Beck

Zobacz Efektywność majątku trwałego w spółkach
Efektywność majątku trwałego w spółkach

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Isbn 9788373784666 Wydanie 2009

Praca ta poświęcona jest jednemu z najważniejszych i najbardziej bieżących problemów z zakresu gospodarki samorządu terytorialnego, a mianowicie badaniom nad efektywnością komunalnego majątku trwałego. Majątek trwały obok pracy stanowi i ...

Zobacz Zeszyty Księgowego nr 6 Podatek odroczony
Zeszyty Księgowego nr 6 Podatek odroczony

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326948763 Wydanie 2016

Najprościej można wskazać, iż odroczony podatek dochodowy to dziś już znane skutki zdarzeń, które w przyszłości wpłyną na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W bieżącym numerze przybliżamy zagadnienia związ ...

Zobacz Podatki dochodowe w praktyce
Podatki dochodowe w praktyce

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042228 Wydanie 2015

Dzięki tej książce, stykając się z nowym problemem z rozliczeniem podatku w związku z umorzeniem udziałów albo z wynagrodzeniem wypłacanym cudzoziemcowi możemy zarówno szybko, ale i bardzo dokładnie zapoznać się z interesującą nas kwe ...

Zobacz Rachunkowość jednostek oświatowych
Rachunkowość jednostek oświatowych

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326939303 Wydanie 2015

Książka zawiera informacje niezbędne w pracy osób na co dzień zajmujących się sprawami finansowymi w placówkach oświatowych. Czytelnik znajdzie w niej opisane zasady ewidencji operacji typowych dla instytucji objętych przepisami ustawy o sy ...

Zobacz Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych
Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432606 Wydanie 2014

Rozważania Autora skupiają się wokół możliwych wariantów, jakie mogą wystąpić w zakresie transakcji na pochodnych instrumentach finansowych, formalnie dopuszczonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego, bilansowego, cyw ...

Zobacz Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń
Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432903 Wydanie 2014

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę nieodpłatnych świadczeń na gruncie ustaw regulujących podatki dochodowe. Jej największą zaletę stanowi zaprezentowanie spójnej i konsekwentnie rozwiniętej koncepcji, pozwalającej na ...

Zobacz CIT Komentarz Podatki i rachunkowość
CIT Komentarz Podatki i rachunkowość

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432446 Wydanie 2014

CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który z racji wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom ustrzec się błędów popełnianych pr ...

Zobacz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788327806345 Wydanie 2014

Stan prawny na 15 kwietnia 2014 roku Niniejsza lektura to kompleksowy komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych napisany poprzez praktyka prawa podatkowego. Jego ogromną zaletą jest aktualność oraz problemowe ujęcie porusznych ...

Zobacz Podatki dochodowe podręcznik dla praktyków Janczukowicz
Podatki dochodowe podręcznik dla praktyków Janczukowicz

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041696 Wydanie 2014

Dzięki tej książce, stykając się z nowym problemem z rozliczeniem podatku w związku z umorzeniem udziałów albo z wynagrodzeniem wypłacanym cudzoziemcowi możemy zarówno szybko, ale i bardzo dokładnie zapoznać się z interesującą nas kwe ...

Zobacz Dochody uzyskane za granicą 2014
Dochody uzyskane za granicą 2014

DK Wydawnictwo Isbn Wydanie 2014

Książka omawia zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podmioty polskie za granicą i podmioty zagraniczne w Polsce. Cenne wskazówki i porady znajdą tu osoby pracujący za granicą, a także firmy nabywające usługi od zagranicznych po ...