Podatek dochodowy - Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2017 komentarz Unimex Beck

Zobacz CIT Podatki i rachunkowość Komentarz
CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074520 Wydanie 2017

CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy ...

Zobacz Efektywność majątku trwałego w spółkach
Efektywność majątku trwałego w spółkach

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Isbn 9788373784666 Wydanie 2009

Praca ta poświęcona jest jednemu z najważniejszych i najbardziej bieżących problemów z zakresu gospodarki samorządu terytorialnego, a mianowicie badaniom nad efektywnością komunalnego majątku trwałego. Majątek trwały obok pracy stanowi i ...

Zobacz Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2016
Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2016

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326948206 Wydanie 2016

Publikacja zawierająca wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o rachunkowości. Jest to tzw. wykaz w pigułce, który dostarcza niezbędnych informacji w tym zakresie. Publikacja porównuje w praktyczny sposób poszczególne MSR/MSSF z u ...

Zobacz CIT Podatki i rachunkowość Komentarz
CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380922709 Wydanie 2016

Komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od os ...

Zobacz Zeszyty Księgowego nr 6 Podatek odroczony
Zeszyty Księgowego nr 6 Podatek odroczony

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326948763 Wydanie 2016

Najprościej można wskazać, iż odroczony podatek dochodowy to dziś już znane skutki zdarzeń, które w przyszłości wpłyną na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W bieżącym numerze przybliżamy zagadnienia związ ...

Zobacz Zeszyty Księgowego nr 4 Korekty VAT CIT PIT
Zeszyty Księgowego nr 4 Korekty VAT CIT PIT

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326945380 Wydanie 2016

Opracowanie zawiera informacje na temat obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. przepisów w zakresie korekt deklaracji podatkowych. Omawia również jak bezbłędnie sporządzić roczną korektę VAT, prezentuje liczne przykłady i wzór korekty na f ...

Zobacz Podatki dochodowe w praktyce
Podatki dochodowe w praktyce

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042228 Wydanie 2015

Dzięki tej książce, stykając się z nowym problemem z rozliczeniem podatku w związku z umorzeniem udziałów albo z wynagrodzeniem wypłacanym cudzoziemcowi możemy zarówno szybko, ale i bardzo dokładnie zapoznać się z interesującą nas kwe ...

Zobacz CIT Podatek dochodowy od osób prawnych Broszury ODNOWA
CIT Podatek dochodowy od osób prawnych Broszury ODNOWA

Wydawnictwo Odnowa Isbn 9788364427 800 Wydanie 2015

Stan prawny 15.01.2015 rok. Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa - Podatek dochodowy od osób prawnych CIT, jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczących podatku CIT, tj. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych wraz z aktami wykonawczy ...

Zobacz Rachunkowość jednostek oświatowych
Rachunkowość jednostek oświatowych

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326939303 Wydanie 2015

Książka zawiera informacje niezbędne w pracy osób na co dzień zajmujących się sprawami finansowymi w placówkach oświatowych. Czytelnik znajdzie w niej opisane zasady ewidencji operacji typowych dla instytucji objętych przepisami ustawy o sy ...

Zobacz Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

LexisNexis Polska Isbn 9788327809469 Wydanie 2014

Komentarz do ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie obejmującym regulacje dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych skierowany jest przede ...