Plan kont z komentarzem Gierusz

Cena 240.74 zł Katalogowa 304,5 zł

Komentarz o planie kont to kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Wydawnictwo ODDK przygotowało obszerny komentarz do planu kont, jaki zawiera:
- omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach
- założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i przeprowadzania inwentaryzacji.

Precyzyjny wywód, całościowe ujęcie skomplikowanej tematyki planu kont a także jednoznaczne interpretacje to niewątpliwe atuty tego komentarza.
Książka Komentarz do planu kont zawiera szereg istotnych zmian w przepisach prawnych dla przedsiębiorstw spowodowanych:
- wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności VAT (tzw. split payment) autorzy zaproponowali nowe konto syntetyczne 133 Rachunek VAT-split payment
- wprowadzeniem nowych zasad rozliczania podatku dochodowego przy zakupie, użytkowaniu i sprzedaży samochodów (w tym umów leasingu)
- wieloma zmianami w ustawach o podatkach dochodowych
- regulacjami KSR nr 11 Środki trwałe
- wprowadzeniem obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej w strukturze i formacie określonych przez Ministerstwo Finansów.

Stan prawny komentarz to 1 stycznia 2019 roku