Plan kont z komentarzem Gierusz

Cena 213.99 zł Katalogowa 304,5 zł

Komentarz do planu kont w promocyjnej cenie. Książka zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych a także wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, całościowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwie atuty tego komentarza do planu kont, docenione przez wielu księgowych.
Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera:
- omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych,
- charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach,
- założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i przeprowadzania inwentaryzacji.

Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwe atuty tej książki, docenione przez wielu księgowych. Dotychczasowe wydania cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów rachunkowości, W jaki sposób i księgowych praktyków oraz zyskały opinię jednej z zasadniczych wykładni polskiego prawa bilansowego.

Zmiany wprowadzone do XX wydania komentarza do planu kont spowodowane są:
- kilkoma zmianami w ustawie o rachunkowości wprowadzonymi w 2017 r.,
- zmianami wynikającymi z nowej ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1089),
- wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 r. MSSF nr 15 „Przychody z umów z klientami”, jaki zastąpił regulacje zawarte w MSR nr 18 „Przychody” oraz MSR nr 11 „Umowy o usługę budowlaną”,
- wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 r. MSSF nr 9 „Instrumenty finansowe”, który zastąpił wytyczne zawarte w MSR nr 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”.

Stan prawny komentarza: 1 stycznia 2018 roku