Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

(z suplementem elektronicznym)

Komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków uwzględniający nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku. Uaktualnione i rozszerzone wydanie zostało istotnie znowelizowane w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 rok o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dziennik Ustaw Nr 207, poz.1230). Ponadto zostało poszerzone o ewidencję kosztów a także przychodów w układzie zadaniowym. W komentarzu:
Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
– specyfikacja księgowania typowych operacji na koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi)
– zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
– opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat
– zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.

Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji otrzymanych z UE w zakładowym planie kont instytucji. Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym. Ewidencja wydatków strukturalnych w instytucji kultury. Pełny wzorzec zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.
Uzupełnieniem książki jest suplement elektroniczny, jaki zawiera wzory dokumentów, instrukcji, wzorcowy plan kont w formacie MS Word, co pozwala na łatwe dostosowanie wzorców do indywidualnych potrzeb każdej jednostki