PKPIR 2018 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W książki omówiono:
- rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),
- rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty),
- zamknięcie księgi.

Na przykładach omówiono nowe przepisy dotyczące m.in.:
- amortyzacji środków trwałych,
- ulgi na złe długi,
- transakcji gotówkowych a także ich limitowania w kosztach podatkowych.

Książka zawiera również rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.