PIT Komentarz - Komentarze do podatku dochodowego od osób fizycznych 2018 leksykon, stawki

Zobacz PIT 2018 Komentarz
PIT 2018 Komentarz

Infor Isbn 978836594726 Wydanie 2018

PIT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2018 r. Przewidywany termin wydania publikacji to marzec 2018 r. Niniejsza publikac ...

Zobacz Podatek dochodowy od osób fizycznych 2016 Beck
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2016 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325581251 Wydanie 2016

Książka zawiera hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian. Przygotuj się na zmiany podatku dochodowego na rok 2016 rok. Stan prawny 01.01.2016 rok. ...

Zobacz Podatek dochodowy od osób fizycznych 2016
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2016

Wydawnictwo Sigma Isbn 97883608290283 Wydanie 2016

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.\r\n Poradnik praktyczny z wykazem przepisów prawnych i terminarzem dla podatnika i płatnika będącego osobą fizyczną. Zasady normatywne opodatkowania dochodów. Zwolnienia przedmiotowe oraz odliczenia od do ...

Zobacz Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2017

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788360829028 Wydanie 2017

W książce uwzględniono wszystkie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość opracowano zgodnie z przepisami podatkowymi odnoszącymi się do roku podatkowego 2017. W książce omówiono zmiany w ustawie i w przepisach wy ...

Zobacz PIT Komentarz Bartosiewicz
PIT Komentarz Bartosiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480805 Wydanie 2015

Przedstawiamy Państwu nowe wydanie najobszerniejszego na rynku komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyjaśniającego w prosty sposób omawiane zagadnienia, bogato okraszonego orzecznictwem i powoływaną fachową literatur ...

Zobacz Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski Isbn 9788363591069 Wydanie 2015

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu siódme wydanie cenionej publikacji, jaką jest Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niniejszą edycję przygotowali prawnicy Instytutu Studiów Podatkowych, specjalizujący się od lat ...

Zobacz Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej wybrane aspekty
Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej wybrane aspekty

Wydawnictwo IVG Isbn 9788364286094 Wydanie 2013

Niniejsze opracowanie przedstawia historyczny proces ewolucji systemu danin fiskalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się konstrukcji podatku dochodowego oraz jego typów. Omawia ono ogólne założenia systemów podatkowych krajów ...

Zobacz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325568931 Wydanie 2015

Niemieckie tłumaczenie polskich ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Publikacja ułatwia zrozumienie specyfiki polskiego systemu podatkowego. Jest niezastąpioną pomocą dla osób i firm zajmujących się doradztwem na rzecz i ...

Zobacz Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788361792246 Wydanie 2010

Wznowione wydanie klasycznego komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opracowanego przez sędziów NSA. Podatek dochodowy od osób prawnych zawiera szerokie komentarze do poszczególnych przepisów ustawy, z uwzględnieniem zmian ...

Zobacz Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych

Wydawnictwo Difin Isbn 9788376413730 Wydanie 2011

Podatek dochodowy od osób prawnych adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii oraz finansów i rachunkowości. Tematyka poruszana w publikacji w dokładny sposób przedstawia zakres podmiotowy oraz przedmiotowy podatku dochodowego ...