PIT 2018 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Cena 106.99 zł Katalogowa 147 zł

Duże zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r. Czy wiesz, co się zmieniło?
Doświadczeni doradcy podatkowi komentują ostatnie, duże zmiany w ustawie o podatku od osób fizycznych, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. W komentarzu PIT omówiono zmiany dot. m.in.:

- opodatkowania programów motywacyjnych :
- opartych o prawa z papierów wartościowych i pochodne instrumenty finansowe;
- tworzonych przez spółki akcyjne;
- zwolnień z PIT;
- stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez twórców;
- kwoty wolnej od podatku;
- podwyższenia progu jednorazowej amortyzacji do 10.000 zł;
- ulgi na działalność badawczo-rozwojową;
- przepisów dot. kontrolowanej spółki zagranicznej;
- wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Komentarz zawiera ujednolicony tekst ustawy o podatku od osób fizycznych z wyróżnieniem zmian.
Stan prawny – 1 stycznia 2018 r.