PIT 2018 Komentarz

Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku
Cena 181.89 zł Katalogowa 199 zł

PIT 2019 Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. zawiera zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., w tym m.in. limity kosztów związanych z używaniem samochodu osobowego przez przedsiębiorcę, nowe zasady rozliczania leasingu, nowy podatek od dochodów od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax), dokumentowanie cen transferowych, sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku. PIT 2019. Komentarz to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady pokazujące, W jaki sposób prawidłowo rozliczać podatek dochodowy. Autor, omawiając konkretne przepisy podatkowe, wskazuje na aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych (WSA i NSA), Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE.
W komentarzu o podatku dochodowym od osób fizycznych Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania nurtujące wszystkich podatników PIT. Zawarte w komentarzu wyjaśnienia pomogą m.in. rozstrzygnąć:
- kto zapłaci podatek z powodu przeniesienia firmy za granicę,
- jaką cześć kosztów związanych z używaniem samochodu osobowego przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych,
- jak prawidłowo udokumentować transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi (ceny transferowe),
- kto zobowiązany jest do płacenia podatku od budynków komercyjnych,
- jak pracownik uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń,
- jak rozliczać otrzymaną dotację,
- czy zakup nowej maszyny produkcyjnej może być jednorazowo odniesiony w koszty,
- jak i kiedy dokonać korekty kosztów podatkowych,
- kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi,
- kto może skorzystać z ulgi na leki,
- czy dieta z tytułu zasiadania w organach samorządu terytorialnego jest wolna od podatku,
- kiedy przekazać zleceniobiorcy rozliczenie pobranych zaliczek w trakcie roku podatkowego.

Komentarz jest niezbędnym narzędziem w codziennej pracy doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, służb finansowo-księgowych a także właścicieli firm. Książka może być wykorzystywana przez podatników jako swoisty oręż w nierównej walce z organami podatkowymi – dzięki zamieszczonym w niej wyrokom, interpretacjom oraz przykładom.