PIT 2018 Komentarz

Cena 320.99 zł Katalogowa 399 zł

PIT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. zawiera zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2018 r.

Przewidywany termin wydania książki to marzec 2018 r.

Niniejsza Książka to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady pokazujące, W jaki sposób prawidłowo rozliczać podatek dochodowy. Autor omawiając konkretne przepisy podatkowe, wskazuje na aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych (WSA i NSA), Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE. To unikalny na polskim rynku wydawniczym komentarz, w którym omówiono przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie.

W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania nurtujące wszystkich podatników PIT. Zawarte w komentarzu wyjaśnienia pomogą m.in. rozstrzygnąć:

- jak pracownik uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń,
- jak rozliczać otrzymaną dotację,
- czy zakup nowej maszyny produkcyjnej może być jednorazowo odniesiony w koszty,
- jak i kiedy dokonać korekty kosztów podatkowych,
- kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi,
- kto może skorzystać z ulgi na leki,
- czy dieta z tytułu zasiadania w organach samorządu terytorialnego jest wolna od podatku,
- kiedy przekazać zleceniobiorcy rozliczenie pobranych zaliczek w trakcie roku podatkowego.

W komentarzu została uwzględniona a także szczegółowo omówiona uchwalona 27 października 2017 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. Wprowadza ona m.in.:

- opcja jednorazowej amortyzacji dla składników majątku przedsiębiorcy, których wartość nie przekracza 10.000 zł,
- zwolnienie z obowiązku informowania o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- sprecyzowane pojęcie „nabycia wartości niematerialnych i prawnych”,
- zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza kwoty 1000 zł,
- określenie dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych,
- określenie wysokości zryczałtowanych kosztów podatkowych z tytułu przychodów osiąganych przez twórców.

Oddawany do Państwa rąk komentarz jest niezbędnym narzędziem w codziennej pracy doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, służb finansowo-księgowych oraz właścicieli firm.

Publikacja może być wykorzystywana przez podatników jako swoisty oręż w nierównej walce z organami podatkowymi – dzięki zamieszczonym w niej wyrokom, interpretacjom oraz przykładom.