Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to Książka, która zawiera 256 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, W jaki sposób i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego a także Kodeksu postępowania cywilnego. Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma.
Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu.