Pisma i umowy z zakresu prawa pracy

(materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD

Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD to Książka, która zawiera zestawienie wzorów najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy.