Partnerstwo publiczno-prywatne

Cena 96.29 zł Katalogowa 128 zł

Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy – w połączeniu z niewystarczającym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem osób, które mogłoby zaangażować się w projekt – sprawiają, że polskie instytucje i firmy rzadko decydują się na taką formę współpracy. Dzięki tej książce dowiedzą się, W jaki sposób sprawnie i efektywnie wykorzystywać PPP, unikając błędów na poszczególnych etapach realizacji projektów.Autor radzi m.in., jak wybrać właściwego partnera prywatnego, podpisać korzystną dla obu stron umowę partnerską i prawidłowo podzielić zadania i ryzyko pomiędzy partnerów przedsięwzięcia. Odpowiada przy tym na pytania:- Jakie przedsięwzięcia mogą być realizowane w ramach PPP?
- Jak sprawdzić, czy dana inwestycja będzie opłacalna w formule PPP?
- Czym różni się PPP od koncesji na roboty budowlane i usługi a także od klasycznej prywatyzacji?
- Jakie środki ochrony prawnej przysługują partnerom prywatnym?
- Jak wybrać właściwy model realizacji projektu i najlepszy rodzaj płatności?
- Jakie kryteria oceny ofert są stosowane w PPP?Opracowanie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem projektów PPP, kierowników jednostek sektora finansów publicznych i przedstawicieli firm zainteresowanych współpracą z sektorem publicznym w ramach PPP.