Państwowa Administracja Gospodarcza

Cena 42.79 zł Katalogowa 52,5 zł

Książka przeznaczona dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oddzielne rozdziały poświęcono zbiegom tytułów ubezpieczeń, rozliczaniu składek na Fundusz Pracy, ubezpieczeniu rolników, a także zasadom przyznawania i wypłacania niektórych świadczeń. Publikacja zawiera najnowszy stan prawny, a także aktualne wyroki sądowe i wyjaśnienia ZUS. Stan prawny aktualny na 2009 rok.