Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym

Cena 67.30 zł Katalogowa 77 zł

Tak zwany Pakiet paliwowy i pakiet energetyczny to katalog nowych przepisów ustawy o VAT, akcyzy, prawa energetycznego i szeregu innych ustaw, mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym występującym na rynku paliw ciekłych, głównie ograniczenie, tzw. szarej strefy – poprzez uporządkowanie i uzupełnienie regulacji sektora paliw ciekłych – a także „uszczelnienie” poboru VAT.
W części przepisy te obowiązują od 1 sierpnia 2016 r., a w pozostałej wchodzą w życie 2 września 2016 r.
Niniejsza pozycja szeroko omawia dokonane zmiany i ich praktyczne aspekty.