Outsourcing Idea Koncepcja standard

Cena 42.79 zł Katalogowa 52 zł

Outsourcing jest współcześnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się koncepcją stosowaną w organizacjach funkcjonujacych w środowisku realnym, W jaki sposób i w organizacjach wirtualizujących swoją działalność (w przyszłości organizacje wirtualne). Na podstawie Global-outsourcingu-Market wartość globalnego rynku outsourcingu od roku 2000 do roku 2014 zwiększyła się z poziomu 45,6 mld USD do poziomu 88,9 mld USD i jest planowany coroczny przyrost rynku na poziomie od 5 do 10%. Implikacje zastosowania outsourcingu w funkcjonowaniu organizacji, to m.in. Kreacja takich nowoczesnych koncepcji, jak: koncepcja "Cloud Organization", koncepcja organizacji "rozmytych" - "Crowling Business" koncepcja outsourcingu "łańcuchowego", koncepcja "Cloud Computing" i inne.