Orzecznictwo aplikanta - Egzamin adwokacki radcowski w 2018 roku - orzecznictwo aplikanta

Zobacz Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy
Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597900 Wydanie 2017

Książka zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli:- właściwym określeniem zakresu zaskarżenia,- prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych i wniosków końcowych.P ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta
Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326496097 Wydanie 2016

Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego materialnego, z praktycznymi i najważniejszymi tezami pomocnymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu ustaw: - prawo budowlane, - o planowaniu i z ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo Aplikanta 2018
Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo Aplikanta 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599850 Wydanie 2017

Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2018
Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597887 Wydanie 2017

W orzecznictwie z kodeksu postępowania administracyjnego znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały może ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aplikanta 2018
Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aplikanta 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597849 Wydanie 2017

Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. W orzecznictwie z kodeksu spółek han ...

Zobacz Kodeks cywilny orzecznictwo aplikanta 2018
Kodeks cywilny orzecznictwo aplikanta 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597948 Wydanie 2017

Książka z Orzecznictwem aplikanta z kodeksu cywilnego, który musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych ...

Zobacz Kodeks Karny Orzecznictwo aplikanta 2018
Kodeks Karny Orzecznictwo aplikanta 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597863 Wydanie 2017

Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. W orzecznictwie z kodeksu karnego zna ...

Zobacz Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo aplikanta 2018
Kodeks Postępowania Karnego Orzecznictwo aplikanta 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597986 Wydanie 2017

Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego?Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego orzecznictwo aplikanta 2018
Kodeks postępowania cywilnego orzecznictwo aplikanta 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597962 Wydanie 2017

Książka z Orzecznictwem aplikanta do KPC, który musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski. Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania cywilnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) arty ...

Zobacz Prawo gospodarcze i spółek
Prawo gospodarcze i spółek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595807 Wydanie 2017

Wobec stale wzrastającej liczby spraw gospodarczych toczących się w polskich sądach, coraz częściej na egzaminach zawodowych zaczynają pojawiać się zadania dotyczące sporządzenia pozwu na części gospodarczej. Umiejętność taka jest ist ...