Orzecznictwo aplikanta - Egzamin adwokacki radcowski w 2018 roku - orzecznictwo aplikanta

Zobacz Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo
Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597924 Wydanie 2017

Książka z apelacji cywilnych skierowana do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apela ...

Zobacz Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach
Pozwy z prawa cywilnego na przykładach i wzorach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281041 Wydanie 2017

Publikacja stanowi kontynuację serii „Wzorów pozwów na przykładach i wzorach” zawierającej zarówno teoretyczne jak i praktyczne wskazówki formułowania pozwów w sprawach cywilnych. Jej celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie konstr ...

Zobacz Opinie prawne w praktyce aplikacje prawnicze
Opinie prawne w praktyce aplikacje prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281119 Wydanie 2017

W profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze – pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych. Zatem obok zastępstwa prawnego i procesowego, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii ma ...

Zobacz Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach
Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281720 Wydanie 2017

Książka w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych.Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku ...

Zobacz Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach
Prawo handlowe i gospodarcze w pytaniach i odpowiedziach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325580839 Wydanie 2017

Aplikacje Prawnicze Pytania i Odpowiedzi to:- szczegółowe omówienie pytań z prawa handlowego, autorskiego, zamówień publicznych, prawa upadłościowego, wymaganych do pozytywnego zdania kolokwium z tych dziedzin prawa,- omówienie najważniejsz ...

Zobacz Kodeks Karny Orzecznictwo aplikanta 2018
Kodeks Karny Orzecznictwo aplikanta 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597863 Wydanie 2017

Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. W orzecznictwie z kodeksu karnego zna ...

Zobacz Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy
Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy

C.H. Beck Isbn 9788325597900 Wydanie 2017

Książka zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli: właściwym określeniem zakresu zaskarżenia, prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych i wniosków końcowych. Pr ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta
Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326496097 Wydanie 2016

Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego materialnego, z praktycznymi i najważniejszymi tezami pomocnymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu ustaw: - prawo budowlane, - o planowaniu i z ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo Aplikanta 2018
Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo Aplikanta 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599850 Wydanie 2017

Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2018
Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597887 Wydanie 2017

W orzecznictwie z kodeksu postępowania administracyjnego znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały może ...