Organizacje międzynarodowe Podręczniki Prawnicze

Cena 48.85 zł Katalogowa 59 zł

Niniejszy podręcznik prezentuje wybrane organizacje międzynarodowe (w szczególności takie jak: ONZ, NATO, Unia Europejska, Rada Europy) a także przykłady międzynarodowych organizacji pozarządowych, których działalność ma charakter globalny. Książka składa się z trzech części, z których:

pierwsza zawiera ogólną charakterystykę organizacji międzynarodowych jako podmiotu prawa międzynarodowego, w tym m.in. definicję organizacji, ich klasyfikację oraz omówienie uchwał organizacji na tle innych źródeł prawa międzynarodowego;
druga omawia wybrane najważniejsze organizacje międzyrządowe, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i ONZ;
część trzecia zawiera gry edukacyjne.
Wydanie piąte przygotowano, uwzględniając aktualny stan prawny oraz oraz znacząco poszerzając problematykę.