Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich

Cena 74.15 zł Katalogowa 99 zł

Monografia stanowi całościowe opracowanie dotyczące problematyki procesu tworzenia regulacji prawnych regulujących tryb a także zasady funkcjonowania aglomeracji miejskich. W opracowaniu omówiono również zagadnienia dotyczące m.in.:
- spójności terytorialnej rozumianej jako możliwości współdziałania regionów i układów lokalnych,
- zastosowania odpowiednich metod integracji zarządzania aglomeracją,
- zadań publicznych dla których potrzebne jest utworzenie specjalnej władzy metropolitalnej.
Opracowanie zawiera zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.