Ordynacja podatkowa Twoje Prawo

Stan prawny 1 września 2018 roku
Cena 9.84 zł Katalogowa 12,9 zł
Zobacz komentarz do ordynacji podatkowej

Stan Prawny 01.09.2018 rok. Twoje Prawo to kieszonkowe wydanie aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń z ordynacji podatkowej, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia aktu prawnego. Twoje Prawo adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, W jaki sposób i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określoną dziedziną prawa.