Ordynacja podatkowa NIP 2018 Podatki część 3

Stan prawny na 1 stycznia 2019 roku
Zobacz komentarz do ordynacji podatkowej

Książka ta zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:

- Ordynację podatkową,
- ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),
- wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2019 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

W książki zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i NIP. Przewodniki omawiają poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko, na czym polega każda zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

W 2019 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu przeciwdziałanie optymalizacjom podatkowym. Mają temu służyć m.in.:

- zobowiązanie doradców podatkowych do raportowania o takich optymalizacjach,
- opcja odmowy wydania interpretacji indywidualnych w sprawach, w których jest podejrzenie takich optymalizacji (w tym w połączonych stanach faktycznych),
- wyłączenie mocy ochronnej objaśnień MF, utrwalonej linii orzeczniczej i interpretacji ogólnych w przypadku ich wykorzystywania w procesie unikania opodatkowania,
- możliwość nakładania dodatkowych zobowiązań podatkowych na podatników osiągających korzyści z unikania opodatkowania,
- nowe procedury pozwalające na wycofanie się ze schematów unikania opodatkowania.