Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Zobacz komentarz do ordynacji podatkowej

Najnowsze wydanie Komentarza zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe a także działalność organów administracji (interpretacje indywidualne i ogólne).