Ordynacja podatkowa Komentarz 2017

Zobacz komentarz do ordynacji podatkowej

Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. a także od 1 marca 2017 r., a także mających obowiązywać od 1 lipca 2017 roku.
Zmiany dotyczą, m.in. interpretacji podatkowych, gwarancji prawidłowości ustaleń kontroli, nowej regulacji zastawów skarbowych, sukcesji podatkowe stowarzyszeń oraz szeregu istotnych regulacji będących następstwem wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Autorami komentarza są wybitni znawcy problematyki materialnego prawa podatkowego: prof. Ryszard Mastalski, prof. Paweł Borszowski i sędzia NSA Janusz Zubrzycki, oraz procedury podatkowej: sędzia NSA prof. Barbara Adamiak (aktualizująca również część komentarza opracowaną przez zmarłego prof. Janusza Borkowskiego).

Stan prawny: lipiec 2017 roku