Ordynacja podatkowa Komentarz 2013

Zobacz komentarz do ordynacji podatkowej

Adamiak w nowej Nowelizacji Ordynacji podatkowej na 2013 rok! Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzglednieniem wszystkich zmian, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.
Autorami są wybitni znawcy problematyki materialnego prawa podatkowego: prof. Ryszard Mastalski i sedzia NSA Janusz Zubrzycki, a także procedury podatkowej: sędzia NSA prof. Barbara Adamiak (aktualizujaca równiez cześć komentarza opracowana przez zmarłego prof. Janusza Borkowskiego).