Ordynacja podatkowa 2017 NIP Administracja podatkowa

Zobacz komentarz do ordynacji podatkowej

Książka zawiera również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i NIP zawierające porównanie treści przepisów przed i po zmianie a także komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko na czym polega zmiana, ale też dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć. Książka zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:

- Ordynację podatkową 2017,
- Ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP).
- Ustawę o administracji podatkowej,
- wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2017 r. wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych

Nowością jest ustawa o administracji podatkowej, która pojawia się w porządku prawnym od 1 stycznia 2017 r. Zadaniem nowych struktur ma być:

- realizacja dochodów z podatków,
- zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych,
- zapewnienie podatnikom obsługi i wsparcia w prawidłowym wykonywaniu obowiązków poprzez centra obsługi oraz asystentów podatników.

W książki omówiono reguły działania administracji podatkowej, które wprowadzono ustawą o administracji podatkowej.