Komentarze do ordynacji podatkowej 2018

Komentarze i poradniki dla księgowego, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci. Najnowszy komentarz wydawnictwa ODDK zawiera ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.,ostatnia zmiana Dz.U. z 2017 r., poz. 935)

Ordynacja podatkowa 2017 - Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem

Zobacz Ordynacja podatkowa 426 wyjaśnień i interpretacji
Ordynacja podatkowa 426 wyjaśnień i interpretacji

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380927674 Wydanie 2016

Publikacja skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób zawodowo zajmujących się prawem podatkowym (księgowych, doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych). Publikacja stanowi praktyczny komentarz do przepisów ordynacji ...

Zobacz Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043232 Wydanie 2016

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nowa instytucja w polskim prawie obowiązująca od 15 lipca 2016 r. Jej celem jest przeciwdziałanie obchodzeniu przepisów prawa podatkowego oraz ograniczenie osiągania z tego tytułu korzyści podatkowych. ...

Zobacz Nowelizacja ordynacji podatkowej
Nowelizacja ordynacji podatkowej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326489761 Wydanie 2016

Stan prawny: 1 maja 2016 r.\r\nz uwzględnieniem zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.), które wejdą w życi ...

Zobacz Ordynacja podatkowa 2017 Praktyczne wyjaśnienia do poszczególnych zagadnień ustawy
Ordynacja podatkowa 2017 Praktyczne wyjaśnienia do poszczególnych zagadnień ustawy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325592653 Wydanie 2017

W 2015 i 2016 r. kilkukrotnie nowelizowano ustawę Ordynacja podatkowa wprowadzając obowiązujące m.in. od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie istoty zobowiązania podatkowego oraz postępowania podatkowego, czynności sprawdz ...

Zobacz Ordynacja podatkowa Komentarz
Ordynacja podatkowa Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326483134 Wydanie 2015

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. W książce znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybuna ...

Zobacz Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem
Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434402 Wydanie 2015

Książka zawiera bogaty zbiór 301 wzorów pism związanych ze stosowaniem ustawy - Ordynacja podatkowa. Prezentowane wzory zaopatrzone są w szczegółowy opis stanów faktycznych oraz podstaw prawnych. Wyjaśnienia i komentarze do poszczególnych ...

Zobacz Ordynacja podatkowa 2016 Beck
Ordynacja podatkowa 2016 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588281 Wydanie 2016

Stan Prawny 01.07.2016 rok. Twoje Prawo to kieszonkowe wydanie aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń z ordynacji podatkowej, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść ...

Zobacz Ordynacja podatkowa Komentarz 2016
Ordynacja podatkowa Komentarz 2016

Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280359 Wydanie 2016

Komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Nowelizacja obejmuje, m.in.:- regulacje dotyczące rozstrzygania wątpliwo ...

Zobacz Ordynacja podatkowa 2016 Beck
Ordynacja podatkowa 2016 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325581336 Wydanie 2016

Stan Prawny 01.01.2016 rok. Twoje Prawo to kieszonkowe wydanie aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń z ordynacji podatkowej, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść ...

Zobacz Ordynacja podatkowa 2016 Broszury ODNOWA
Ordynacja podatkowa 2016 Broszury ODNOWA

Wydawnictwo Odnowa Isbn 9788362427831 Wydanie 2016

Stan prawny 01.01.2016 rok. Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa - Ordynacja podatkowa i ustawy pokrewne, stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynac ...