Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników

Cena 127.32 zł Katalogowa 169 zł

W książce w sposób kompleksowy zostały przedstawione zasady opodatkowania spółek osobowych i ich wspólników z uwzględnieniem obecnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów administracyjnych. W opracowaniu przeanalizowano charakter podatkowy spółek osobowych w tym reguły określające skutki podatkowe typowych zdarzeń dla spółek osobowych i ich wspólników na wszystkich etapach ich funkcjonowania począwszy od zawiązania spółki aż do jej likwidacji. Książka zawiera także wzory umów poszczególnych spółek osobowych obejmujące najważniejsze postanowienia umowne. W książki omówiono m.in.:
- zasady tworzenia i funkcjonowania spółek osobowych a także ich likwidacji,
- ramy odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki,
- problematykę cen transferowych,
- analizę skutków podatkowych funkcjonowania spółki oraz wspólników,
- przekształcenia i połączenia spółek,
- planowanie podatkowe oraz zarząd sukcesyjny.