Opodatkowanie akcji marketingowych

Cena 104.11 zł Katalogowa 139 zł

Książka ma formę przewodnika szeroko przedstawiającego najważniejsze zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się krajowe a także zagraniczne podmioty prowadzące działalność marketingową na polskim rynku. W książki omówiono m.in.:

- pojęcia reklamy i reprezentacji na gruncie podatkowym,
- loterie promocyjne i konkursy,
- rozliczanie rabatów, bonów, sprzedaży premiowej i nieodpłatnych wydań,
- zmianę przepisów karnych w zakresie odpowiedzialności za wystawianie tzw. pustych faktur,
- najnowsze zmiany w podatkach dochodowych dotyczące prezentowanej problematyki (m.in. zwolnienie z PIT wypłaty nagród w konkursach),
- nowe regulacje prawne dotyczące opłaty reklamowej oraz ich praktyczną implementację,
- dokumentowanie wykonania usług marketingowych,
- opłatę reklamową od tablic i urządzeń reklamowych,
- podatkowe ujęcie społecznej odpowiedzialności biznesu i sponsoringu,
- transgraniczne aspekty prowadzenia działalności marketingowej (w tym rozliczenie podatku u źródła, importu usług w VAT),
- najczęściej spotykane problemy branży reklamowej związane z cenami transferowymi, prawem celnym i prawem karnym skarbowym.
Autorzy przybliżyli również stanowisko doktryny i najnowsze orzecznictwo sądów krajowych oraz interpretacje urzędowe organów administracji, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.