Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Cena 50.28 zł Katalogowa 69 zł
Wzory decyzji i pism z komentarzem pomoc społeczna

Problematyka ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej jest tematyką trudną i złożoną, w szczególności chodzi o ustalanie i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zasady nakładania obowiązku ponoszenia odpłatności na mieszkańca a także inne podmioty zobowiązane, a także temat ściągalności należności od członków rodziny.
Książka zawiera przydatne wzory dokumentów, m.in. wzór decyzji kierującej osobę do domu pomocy społecznej oraz wzór decyzji zmieniającej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.
Stan prawny: 15 czerwca 2016 roku