Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2

Poradnik Rachunkowości Budzetowej 7/2017
Cena 54.34 zł Katalogowa 63 zł

Miesięczny przegląd nowości
- Nowy KSR Środki trwałe
- Projekt ustawy o finansowaniu oświaty
- Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności
- Nowe rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
- Jaki regon powinien być stosowany w sprawozdaniach budżetowych W jaki sposób klasyfikować?
- Licencja na program antywirusowy – paragraf 421 czy 430?
- Zakup materiałów do remontu, zakup usługi remontowej – paragraf 421 i 427
- Naprawa kamery cyfrowej – paragraf 427 czy 430?
- Zakup tablicy magnetyczno-suchościeralnej dla szkoły – paragraf 421 czy 424?
- Zakup produktów spożywczych do praktycznej nauki zawodu – paragraf 421, 422 czy 424? Instruktaż
- Organizacja księgowości w sezonie urlopowym Z doświadczenia księgowej
- Należności sporne w ewidencji księgowej Przegląd forów internetowych dla księgowych
- Zmiana planu wydatków na odpis na ZFŚS
- Wcześniejsze przekazanie kwoty odpisu na rachunek bankowy ZFŚS
- Ewidencja twardych dysków przeznaczonych do rozbudowy serwera
- Nienaliczanie odsetek od należności cywilnoprawnych – uwaga zmiany! Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych
- Brak kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
- Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych
- Nieprowadzenie pozabilansowego konta 991 Rozrachunki z inkasentami
- Nieprawidłowa ewidencja rozliczeń budżetu z jednostkami budżetowymi
- Nieprawidłowa ewidencja zwrotu środków do budżetu Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część II
- Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część II Dodatek: Zestaw testów kontrolnych Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH