Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Cena 27.96 zł Katalogowa 39 zł

Książka Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną. Opracowanie wzbogacone zostało komentarzem autorskim, procedurami a także przykładowymi wzorami dokumentów powszechnie stosowanymi w praktyce szkolnej.