Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej

Cena 96.62 zł Katalogowa 129 zł

Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej. Opracowanie dotyczy kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej.