Ochronna funkcja prawa pracy

Cena 32.09 zł Katalogowa 39 zł

Od początku istnienia prawa pracy problematyka ochronnej funkcji realizowanej przez to prawo należała i nadal należy do centralnych zagadnień indywidualnych (i w mniejszym zakresie – zbiorowych) stosunków pracy. Wpisuję się bowiem w scenariusz wykonywania pracy zespołowej, świadczonej pod kierownictwem podmiotu ekonomicznie dominującego u wskazuje na oblicze całego prawa pracy.