Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński

Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi całościowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu. Autor w 4. wydaniu książki poddaje pogłębionej analizie i interpretacji przepisy regulujące zasady i formy ochrony praw lokatorów a także zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniu czynszu, rozwiązaniu stosunku prawnego korzystania z lokalu mieszkalnego i eksmisji.