Ochrona danych osobowych w praktyce

Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych
Cena 106.99 zł Katalogowa 128 zł

RODO unijne rozporządzenie - ochrona danych osobowych w maju 2018 roku

Książka polecana przez księgarnię eksiazka.eu dla administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych osobowych pomoże się przygotować do RODO. Uniknij kary, które będą mogły wynosić maksymalnie 20 mln euro albo do 4 proc. obrotu.

Zobacz Ochrona danych osobowych RODO

Trzecie wydanie książki zostało uzupełnione o najważniejsze zagadnienia związane z ostatnimi nowelizacjami a także z rozporządzeniem ogólnym, które zacznie obowiązywać od maja 2018 roku. Autorzy skupiają się na najistotniejszych zmianach, takich jak: rola administratora bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony danych w procesie ochrony danych osobowych, realizacja nowych obowiązków, jego pozycja w organizacji oraz relacja z GIODO. W książki omówiono również m.in. środki ochrony prawnej i sankcje przyjęte w ogólnym rozporządzeniu.

Jak zmieni się zakres obowiązków administratorów danych osobowych po wdrożeniu rozporządzenia ogólnego?
W jaki sposób należy się przygotować do stosowania nowego prawa?
W jaki sposób zapewnić efektywną ochronę danych?
Jak administrator bezpieczeństwa informacji ma skutecznie realizować swoje zadania?

W publikacji autorzy radzą, jak prawidłowo wdrożyć i wykorzystywać techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę danych. Przedstawiają również rodzaje odpowiedzialności związanej z uchybieniami przy przetwarzaniu danych osobowych. Pokazują, jak nie dopuścić do problemowych sytuacji i uniknąć błędów związanych m.in. z procedurą tworzenia obowiązkowej dokumentacji, standardami ochrony danych, powierzaniem przetwarzania danych osobowych przez administratora podmiotowi zewnętrznemu.