RODO ochrona danych osobowych

Książki przedstawiają nowe obowiązki zawarte w Rozporządzeniu UE, nakładane na IOD (Inspektora Ochrony Danych) oraz na Administratora Danych w świetle RODO - unijnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z 24.05.2016 r. Książki RODO wydawnictwa Presscom i Ochrona danych osobowych w praktyce przedstawiają zadania IOD: nadzór nad systemem ochrony danych, szkolenia, kontrole, przeprowadzanie oceny ryzyka, konsultacje z GIODO. Objaśnia nowe pojęcia: pseudonimizacja, profilowanie, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, rozszerzony obowiązek informacyjny, ocena skutków, naruszenie, sankcje karne

Ochrona danych osobowych - RODO ABI IOD - unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Zobacz Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Barta
Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Barta

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288835 Wydanie 2018

W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Opracowanie polskiej regulacji w tej materii jest wynikiem konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w s ...

Zobacz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248488 Wydanie 2018

Pierwszy komentarz do nowej polskiej ustawy i RODO. Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarza). O ...

Zobacz Inspektor ochrony danych Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Inspektor ochrony danych Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046158 Wydanie 2018

Inspektor ochrony danych. Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym). Publikacja zgodna z najnowszą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Kompleksowy pora ...

Zobacz Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich
Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247986 Wydanie 2018

Kompleksowe ujęcie problematyki ponadgranicznych transferów danych osobowych do państw trzecich w kontekście prawa unijnego, w tym przepisów RODO. W książce zaprezentowano też poszczególne mechanizmy w ramach podejścia terytorialnego oraz p ...

Zobacz RODO Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia
RODO Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248013 Wydanie 2018

Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji jest prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia, wywodzące się z konstytucyjnej ochrony prywatności i przysługujące każdemu pracownikowi na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym

Wolters Kluwer Isbn 9788381247993 Wydanie 2018

RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, w jaki sposób i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora publicznego. W książce znajdziesz ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn Wydanie 2018

Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ...

Zobacz RODO Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy
RODO Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245777 Wydanie 2018

Książka będzie istotnym wsparciem dla pracodawców, na których ciąży odpowiedzialność za dostosowanie praktyki przetwarzania danych osobowych podwładnych do wymogów stawianych przez RODO, a także dla pracowników kancelarii prawnych i biur ...

Zobacz RODO w 15 krokach Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców
RODO w 15 krokach Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289825 Wydanie 2018

Celem poradnika RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców jest spójne, przystępne przybliżenie Czytelnikom wymagań unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w szczególności tych praw i obowiązków, które ...

Zobacz RODO w firmie
RODO w firmie

Infor Biznes Isbn 9788365986535 Wydanie 2018

Publikacja adresowana jest każdego czynnego podatnika VAT i osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi. Celem książki jest przybliżenie i oswojenie się z podzieloną płatnością. W książce prezentowana jest sama instytucja, jej wpływ ...