RODO ochrona danych osobowych

Książki przedstawiają nowe obowiązki zawarte w Rozporządzeniu UE, nakładane na IOD (Inspektora Ochrony Danych) oraz na Administratora Danych w świetle RODO - unijnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z 24.05.2016 r. Książki RODO wydawnictwa Presscom i Ochrona danych osobowych w praktyce przedstawiają zadania IOD: nadzór nad systemem ochrony danych, szkolenia, kontrole, przeprowadzanie oceny ryzyka, konsultacje z GIODO. Objaśnia nowe pojęcia: pseudonimizacja, profilowanie, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, rozszerzony obowiązek informacyjny, ocena skutków, naruszenie, sankcje karne

Ochrona danych osobowych - RODO ABI IOD - unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Zobacz Przygotowanie organizacji do stosowania rodo
Przygotowanie organizacji do stosowania rodo

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611291 Wydanie 2017

Dzięki książce dowiesz się, w jaki sposób dobierać zabezpieczenia, jakie elementy, zgodnie z rozporządzeniem technicznym, musi zawierać dokumentacja oraz jak te elementy powinny wiązać się z pozostałymi systemami zarządzania bezpieczeńs ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w dziale IT
Ochrona danych osobowych w dziale IT

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611314 Wydanie 2017

Do książki o ochronie danych osobowych zostały dodane wzory dokumentów (także w edytowalnej postaci na płycie CD). Są wśród nich m.in.: umowa o zachowaniu poufności, umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania, instrukcja zarządzan ...

Zobacz Dokumentacja ochrony danych wzory dokumentów niezbędne w pracy ABI cz. 1
Dokumentacja ochrony danych wzory dokumentów niezbędne w pracy ABI cz. 1

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326964657 Wydanie 2017

Zbiór dokumentów, które należy przygotować i wdrożyć w każdej organizacji, w której przetwarzane są dane osobowe. Znajdują się w niej m.in. klauzule zgód na przetwarzanie danych – w tym klauzula zgoda z przepisami unijnego rozporządze ...

Zobacz Dokumentacja ochrony danych wzory dokumentów niezbędne w pracy ABI cz. 2
Dokumentacja ochrony danych wzory dokumentów niezbędne w pracy ABI cz. 2

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326964664 Wydanie 2017

Publikacja \"Dokumentacja ochrony danych – wzory dokumentów niezbędne w pracy ABI cz. II\" to kolejne część zbioru wzorów dokumentów, które każda organizacja przetwarzająca dane osobowe musi posiadać. Czytelnik znajdzie w niej m.in. klauzu ...

Zobacz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594688 Wydanie 2017

Jednym z celów przyświecających ustawodawcy unijnemu w przeprowadzeniu reformy ochrony danych osobowych było przyjęcie regulacji, które będą aktualne, mimo ciągłego rozwoju nowych technologii. Powyższe mogło być zrealizowane wyłącznie ...

Zobacz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240147 Wydanie 2017

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.Zmienione regulacje bę ...

Zobacz Ochrona danych pracowników
Ochrona danych pracowników

Infor Biznes Isbn 9788365622884 Wydanie 2017

Niniejsza publikacja dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Kodeks pracy i ma na celu wprowadzenie pracodawców w nadchodzące zmiany. Rozporządzenie Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...

Zobacz Bezpieczeństwo danych osobowych praktyczny przewodnik
Bezpieczeństwo danych osobowych praktyczny przewodnik

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611352 Wydanie 2017

Książka o bezpieczeństwie danych osobowych omawia wejście w życie rozporządzenia ogólnego obowiązkiem wszystkich organizacji będzie dostosowanie systemów bezpieczeństwa danych osobowych do nowych przepisów. W publikacji w praktyczny spos ...

Zobacz Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594664 Wydanie 2017

Publikacja to praktyczne kompendium informacji na tematy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem rewolucyjnych wręcz zmian w systemie ochrony danych osobowych wprowadzanych przez Rozporządzenie Parla ...

Zobacz Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO
Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326968112 Wydanie 2017

Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO to publikacja, która odpowie na wszystkie pytania Czytelnika o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych według przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Wyjaśni, jakie zasady bez ...