RODO ochrona danych osobowych

Książki przedstawiają nowe obowiązki zawarte w Rozporządzeniu UE, nakładane na IOD (Inspektora Ochrony Danych) oraz na Administratora Danych w świetle RODO - unijnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z 24.05.2016 r. Książki RODO wydawnictwa Presscom i Ochrona danych osobowych w praktyce przedstawiają zadania IOD: nadzór nad systemem ochrony danych, szkolenia, kontrole, przeprowadzanie oceny ryzyka, konsultacje z GIODO. Objaśnia nowe pojęcia: pseudonimizacja, profilowanie, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, rozszerzony obowiązek informacyjny, ocena skutków, naruszenie, sankcje karne

Ochrona danych osobowych - RODO ABI IOD - unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Zobacz Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz
Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598679 Wydanie 2017

Komentarz ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz najistotniejszych ...

Zobacz Administrator bezpieczeństwa informacji Inspektor ochrony danych
Administrator bezpieczeństwa informacji Inspektor ochrony danych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043638 Wydanie 2017

Od 25 maja 2018 r. wiele firm i instytucji (zwłaszcza jednostek publicznych) będzie musiało spełnić nowy obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem prawa do prywatności osób, których dane będą ...

Zobacz Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280396 Wydanie 2017

Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, było rozszerzenie, względem informacji publicznej, zakresu informacji podlegających przepisom o ponownym wykorzystywaniu. Wprowadzone zmiany ...

Zobacz Prawo ochrony danych osobowych
Prawo ochrony danych osobowych

Difin Isbn 9788379308101 Wydanie 2016

Opracowanie stanowi pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik akademicki poświęcony prawu ochrony danych osobowych. Składa się z ośmiu rozdziałów, w których przedstawiono kolejno pojęcie i przedmiot prawa ochrony danych osobowych, jego źró ...

Zobacz Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Podręcznik Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611000 Wydanie 2016

Książka rozwiązuje konkretne problemy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Autor publikacji udziela praktycznych porad dotyczących m.in. opracowania dokumentacji polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym słu ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w praktyce
Ochrona danych osobowych w praktyce

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611307 Wydanie 2017

Trzecie wydanie książki zostało uzupełnione o najważniejsze zagadnienia związane z ostatnimi nowelizacjami oraz z rozporządzeniem ogólnym, które zacznie obowiązywać od maja 2018 roku. Autorzy skupiają się na najistotniejszych zmianach, t ...

Zobacz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240147 Wydanie 2017

W komentarzu znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.Zmienione regulacje bę ...

Zobacz Reforma ochrony danych osobowych
Reforma ochrony danych osobowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076401 Wydanie 2017

Poruszane w pracy zagadnienia, obok bogatego wprowadzenia w tematykę unijnej reformy danych osobowych, w znacznej części stanowią praktyczny komentarz do części przepisów ogólnego rozporządzenia w zakresie, w jakim reguluje ono mechanizmy ws ...

Zobacz Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów
Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326966866 Wydanie 2017

Podmioty medyczne muszą zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych pacjentów. Od stycznia 2015 r. obowiązują nowe regulacje w tym zakresie. Za brak ich przestrzegania groźą placówkom kary nałożone przez GIODO. Poradnik zapiera o ...

Zobacz Przygotowanie organizacji do stosowania rodo
Przygotowanie organizacji do stosowania rodo

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611291 Wydanie 2017

Dzięki książce dowiesz się, w jaki sposób dobierać zabezpieczenia, jakie elementy, zgodnie z rozporządzeniem technicznym, musi zawierać dokumentacja oraz jak te elementy powinny wiązać się z pozostałymi systemami zarządzania bezpieczeńs ...